logo
logo
border-address-top
Huisartsen Oostnieuwkerke

Dr. Peter Strobbe
Basijnsmolenstraat 11
8840 Oostnieuwkerke
Tel: 051/20.38.18
drstrobbe
@huisartsenoostnieuwkerke.be


Dr. Karin Van den Bulcke
Roeselarestraat 39
8840 Oostnieuwkerke
Tel: 051/24.48.25
drvandenbulcke
@huisartsenoostnieuwkerke.be


Dr. Heleen De Brabandere
Sleihagestraat 33
8840 Oostnieuwkerke
Tel: 051/22.10.14
drdebrabandere
@huisartsenoostnieuwkerke.be
border-address-bottom

Info voor patiënten

CONSULTATIES

Om lange wachttijden te vermijden, werken wij zowel met vrije consultaties als met consultaties na afspraak. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is, kunt u dus steeds terecht bij de andere arts.
Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat u volgende spelregels in acht neemt:

  1. Indien u een consultatie wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee consultaties te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.

  2. Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.

  3. Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er opnieuw een medisch onderzoek nodig is.

  4. Probeer steeds op tijd te komen, om andere mensen niet te laten wachten. Als u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 dag voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen. Bij vrije consultaties gelieve minstens 10 minuten voor sluitingstijd aanwezig te zijn.

  5. Breng altijd een kleefbriefje van de mutualiteit, uw SIS-kaart en uw identiteitskaart mee. (voor allerhande attesten, of aanmaken GMD)

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd:
Dr. Karin Van den Bulcke, Roeselarestraat 39, 051/24 48 25
Dr. Peter Strobbe, Basijnsmolenstraat 11, 051/20 38 18
Dr. Heleen De Brabandere, Sleihagestraat 33, 051 22 10 14 

Gelieve, indien mogelijk, voor 10u00 aan te vragen.
Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen of gebracht worden.
Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

WACHTDIENST

Tijdens de week kan u de wachtdienst bellen indien alle artsen op géén enkele manier te bereiken zijn.

Tijdens het weekend doen wij beroep op de wachtdienst van Huisartsen Midden-Westvlaanderen Tel. 051 24 50 50. Consultaties in het HuisartsenHuis, H. Spilleboutdreef 34 te Roeselare (rechtover de Spil en het zwembad).

Apotheek van wacht: www.apotheek.be of tel. 0900/10500

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax