Werking huisartsen

Meer en meer patiënten boeken hun afspraak voor een consultatie online. Een consultatie is een raadpleging bij de huisarts in de praktijk. Wij juichen dit toe omdat op deze manier de telefoondruk aanzienlijk vermindert.

Huisbezoeken worden enkel telefonisch aangevraagd, graag voor 10u.

Uiteraard kan u nog steeds uw afspraak telefonisch maken:

Dr. Heleen De Brabandere,
Guido Gezellestraat 18, 051 22 10 14

Dr. Peter Strobbe,
Basijnsmolenstraat 11, 051 20 38 18

Dr. Karin Van den Bulcke,
Roeselarestraat 39, 051 24 48 25

Samenwerking is belangrijk om u de beste zorg te verlenen. Hiervoor overleggen we regelmatig en werken
we met een gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier, zodat we, bij afwezigheid van uw vaste arts vlot
uw dossier kunnen raadplegen.

Meer en meer patiënten boeken hun afspraak voor een consultatie online. Een consultatie is een raadpleging bij de huisarts in de praktijk. Wij juichen dit toe omdat op deze manier de telefoondruk aanzienlijk vermindert.

Huisbezoeken worden enkel telefonisch aangevraagd, graag voor 10u.

Uiteraard kan u nog steeds uw afspraak telefonisch maken:

Dr. Heleen De Brabandere,
Guido Gezellestraat 18, 051 22 10 14

Dr. Peter Strobbe,
Basijnsmolenstraat 11, 051 20 38 18

Dr. Karin Van den Bulcke,
Roeselarestraat 39, 051 24 48 25

Samenwerking is belangrijk om u de beste zorg te verlenen. Hiervoor overleggen we regelmatig en werken
we met een gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier, zodat we, bij afwezigheid van uw vaste arts vlot
uw dossier kunnen raadplegen.

Als je gezond bent heb je 1000 wensen,
als je ziek bent heb je maar 1 wens!

Consultaties

Huistartsen-icon1

Consultaties

Om lange wachttijden te vermijden, werken wij enkel op afspraak. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is, kunt u steeds terecht bij een andere arts.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering is het belangrijk dat u volgende spelregels in acht neemt:

– Indien u een consultatie wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee consultaties te reserveren, 
  hetzij telefonisch, hetzij via de website.

– Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.

– Wij leveren normaal geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften 
  meegegeven tot het moment dat er opnieuw een medisch onderzoek nodig is. In deze coronacrisis zijn er voorlopig wel nog 
  telefonische consulten mogelijk.

– Probeer steeds op tijd te komen, om andere mensen niet te laten wachten. Als u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve 
  dan te annuleren, ten laatste 1 dag voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen. 

– Breng altijd uw identiteitskaart mee. (voor allerhande attesten, of aanmaken GMD)  
  Vergeet ook voor de kinderen hun eID of ISI + kaart niet.

– Opgepast dat je naar de juiste locatie gaat voor je afspraak.


Om lange wachttijden te vermijden, werken wij enkel op afspraak. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is, kunt u steeds terecht bij een andere arts.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering is het belangrijk dat u volgende spelregels in acht neemt:

– Indien u een consultatie wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee consultaties te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.

– Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.

– Wij leveren normaal geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er opnieuw een medisch onderzoek nodig is. In deze coronacrisis zijn er voorlopig wel nog telefonische consulten mogelijk.

– Probeer steeds op tijd te komen, om andere mensen niet te laten wachten. Als u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 dag voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen. 

– Breng altijd uw identiteitskaart mee. (voor allerhande attesten, of aanmaken GMD)  
  Vergeet ook voor de kinderen hun eID of ISI + kaart niet.

– Opgepast dat je naar de juiste locatie gaat voor je afspraak.


Huistartsen-icon3

Huisbezoeken

Huistartsen-icon3

Huisbezoeken

Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen die zich omwille van ziekte of immobiliteit niet naar de praktijk
kunnen verplaatsen.

Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen. De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

Is een huisbezoek écht nodig, vraag dit dan aan vóór 10u. Dit laat ons toe ons werk te organiseren.

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd:

Dr. Heleen De Brabandere,
Guido Gezellestraat 18, 051 22 10 14

Dr. Peter Strobbe,
Basijnsmolenstraat 11, 051 20 38 18

Dr. Karin Van den Bulcke,
Roeselarestraat 39, 051 24 48 25


Huisbezoeken worden voorbehouden voor mensen die zich omwille van ziekte of immobiliteit niet naar de praktijk kunnen verplaatsen.

Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen. De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

Is een huisbezoek écht nodig, vraag dit dan aan vóór 10u. Dit laat ons toe ons werk te organiseren.

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd:

Dr. Heleen De Brabandere,
Guido Gezellestraat 18, 051 22 10 14

Dr. Peter Strobbe,
Basijnsmolenstraat 11, 051 20 38 18

Dr. Karin Van den Bulcke,
Roeselarestraat 39, 051 24 48 25

 


Wachtdienst

Huistartsen-icon2

Wachtdienst

Tijdens het weekend kan u voor dringende gevallen beroep doe op de wachtdienst van Huisartsen Midden-West-Vlaanderen.
Om u vlot te helpen werkt de wachtpost met een medische triagelijn.

Een medewerker stelt u enkele vragen en noteert uw gegevens. Daarna belt een huisarts u terug voor een medisch consult of om een afspraak in het huisartsenhuis of in het triagecentrum vast te leggen.

Consultaties vinden plaats in het Huisartsen Huis, H. Spilleboutdreef 34 te Roeselare (rechtover de Spil en het zwembad).
De wachtdienst werkt uitsluitend op afspraak.

In geval van dringende medische hulp gebruikt u nog steeds het noodnummer 112!
Apotheek van wacht: www.apotheek.be of tel. 0900/10500


Tijdens het weekend kan u voor dringende gevallen beroep doe op de wachtdienst van Huisartsen Midden-West-Vlaanderen.
Om u vlot te helpen werkt de wachtpost met een medische triagelijn.

Een medewerker stelt u enkele vragen en noteert uw gegevens. Daarna belt een huisarts u terug voor een medisch consult of om een afspraak in het huisartsenhuis of in het triagecentrum vast te leggen.

Consultaties vinden plaats in het Huisartsen Huis, H. Spilleboutdreef 34 te Roeselare (rechtover de Spil en het zwembad). De wachtdienst werkt uitsluitend op afspraak.

In geval van dringende medische hulp gebruikt u nog steeds het noodnummer 112!
Apotheek van wacht: www.apotheek.be of tel. 0900/10500


Tarieven

Huistartsen-icon4

Tarieven

Wij zijn allen geconventioneerde artsen. Onze tarieven worden toegepast volgens de conventie-overeenkomst van artsen (geldig voor 2022).

Wij maken gebruik van het E-attest: hierdoor moet u uw getuigschrift van verstrekte hulp niet meer zelf bij de mutualiteit binnenbrengen, dit gebeurt automatisch.

Wij zijn allen geconventioneerde artsen. Onze tarieven worden toegepast volgens de conventie-overeenkomst van artsen (geldig voor 2022).

Wij maken gebruik van het E-attest: hierdoor moet u uw getuigschrift van verstrekte hulp niet meer zelf bij de mutualiteit binnenbrengen, dit gebeurt automatisch.